Zmiana terminów egzaminów poprawkowych.


Drodzy uczniowie, nastąpiła zmiana egzaminów poprawkowych. Aktualne terminy egzaminów poniżej.

 

Terminy na egzaminy poprawkowe uczniom gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej oraz terminy egzaminów dodatkowych słuchaczom liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

rok szkolny 2016/2017

Data Godzina Przedmiot
24.08.2017

czwartek

10.30 Egzamin semestralny język angielski /pisemny i ustny/
28.08.2017

poniedziałek

9.30 Egzamin poprawkowy z chemii

 

Egzamin semestralny z matematyki /pisemny i ustny/

29.08.2017

wtorek

9.30

 

10.30

 

 

11.30

Egzamin poprawkowy z matematyki

 

Egzamin semestralny z języka polskiego /pisemny i ustny/

Egzamin poprawkowy z wychowania fizycznego

 

Egzamin poprawkowy z podstaw konstrukcji maszyn

30.08.2017

środa

9.00

 

 

9.30

Ustne egzaminy semestralne z wiedzy o społeczeństwie i historii i społeczeństwa

Egzamin poprawkowy język angielski w branży samochodowej

 

Egzamin poprawkowy z języka polskiego


Terminy egzaminów poprawkowych