Szkoła Branżowa I Stopnia Nr 10


Statut Szkoły Branżowej I stopnia: pdf_icon

Program wychowawczo- profilaktyczny Szkoły Branżowej I stopnia: pdf_icon


Dlaczego warto uczyć się  w naszej szkole branżowej ?

– bo nasza szkoła pogimnazjalna od lat uczy atrakcyjnych zawodów, które są poszukiwane przez pracodawców w Białymstoku i nie tylko,

bo  stawiamy na zajęcia praktyczne, które  szkoła organizuje u najlepszych pracodawców, zarówno na statusie ucznia jak i pracownika młodocianego – łącznie w ciągu 3 lat aż 970 godzin zajęć praktycznych,

bo w naszej szkole  pracują  fantastyczni ludzie – życzliwi, wyrozumiali, wymagający. Mocną stroną  zespołu pedagogicznego  jest konsekwencja,  oraz to, że doceniamy  najdrobniejsze sukcesy szkolne naszych uczniów, a one, przywracają im wiarę we własne możliwości. Wyposażamy młodzież  w wiedzę i umiejętności umożliwiające  zarówno podjęcie pracy zawodowej jaki i dalszą naukę  w liceum. Oferujemy pomoc w  wyrównywaniu braków szkolnych. Realizujemy ciekawe projekty  edukacyjno – wychowawcze,

 – bo jako jedyni w Białymstoku kształcimy w zawodach:

 • mechanik pojazdów samochodowych/ pojazdów ciężarowych „ TIR”/
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych /„ HYDRAULIK”/
 • blacharz samochodowy
 • sprzedawca
 •  kucharz

  bo nasi  uczniowie  mają możliwość zatrudnienia  u pracodawcy po ukończeniu szkoły,

–  bo jest jeszcze wiele istotnych  powodów,  o których mówią nasi uczniowie, ale o tym, możesz się dowiedzieć będąc naszym uczniem.

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Cykl kształcenia w zawodzie  trwa 3 lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Wszystkie przedmioty /ogólne i zawodowe/ odbywają się w szkole. Praktyczna nauka zawodu realizowana jest przy współpracy CECH Rzemiosł Różnych w dobrze prosperujących zakładach mechanicznych.
Po ukończeniu szkoły uczeń będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • użytkowania pojazdów samochodowych,
 • diagnozowania pojazdów samochodowych,
 • naprawiania pojazdów samochodowych,

Osiągnięte w  procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:

 • stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych,
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
 • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
 • firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.

MONTER SIECI,  INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH

Cykl kształcenia w zawodzie trwa 3 lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Wszystkie przedmioty (ogólne i zawodowe) odbywają się w szkole. Natomiast praktyczna nauka zawodu organizowana jest przez szkołę w dobrze prosperujących przedsiębiorstwach branżowych.
Po ukończeniu szkoły uczeń będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
– wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem   instalacji sanitarnych;
– wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i   węzłów ciepłowniczych;
– wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych,   wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
– wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz   instalacji sanitarnych.

Absolwent może znaleźć atrakcyjną pracę jako monter:
– w przedsiębiorstwach budowlanych,
– firmach eksploatacyjno – montażowych,
– firmach remontowo – budowlanych (zajmujących się wykonaniem instalacji wodociągowych,   kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ),
– administracji obiektów budowlanych.

100% naszych absolwentów otrzymuje ofertę pracy

SPRZEDAWCA

Cykl kształcenia w zawodzie trwa 3 lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie sprzedawca. Wszystkie przedmioty (ogólne i zawodowe) odbywają się w szkole. Natomiast praktyczna nauka zawodu organizowana jest przez szkołę w dobrze prosperujących przedsiębiorstwach branżowych.

Po ukończeniu szkoły uczeń będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do  sprzedaży;
 •  wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.
 •  sporządzania faktury za towar,
 •  obsługiwania kasy fiskalnej.

Absolwenci mogą znaleźć atrakcyjną pracę:
– jako sprzedawcy, akwizytorzy, , przedstawiciele handlowi
– w punktach sprzedaży hurtowej (hurtownie)
– w punktach sprzedaży detalicznej ( sklepach, hipermarketach)
– w punktach sprzedaży drobnodetalicznej (kioskach, targowiskach)

KUCHARZ

Cykl kształcenia w zawodzie trwa 3 lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie kucharz. Wszystkie przedmioty (ogólne i zawodowe) odbywają się w szkole. Praktyczna nauka zawodu organizowana jest w rzemieślniczych zakładach przy współpracy z CECHEM Rzemiosł Różnych.
Po ukończeniu szkoły uczeń będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych :

 • sporządzania potraw i napojów;
 • wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

Absolwent może znaleźć atrakcyjną pracę:
– jako kucharz,
– w punktach małej gastronomii (w barach szybkiej obsługi typu Fast – food),
– w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów spożywczych,
– w restauracjach, stołówkach.

 Jeżeli mają Państwo pytania, zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 85 654 16 30