„ Słowa ulatują, pismo pozostaje” – to motto projektu, który ma na celu ukazać jak wielką wagę dla rozwoju cywilizacji ma przekaz pisany .


Kolebką powstawania pisma na naszych terenach jest Supraśl. To tutaj ponad 500 lat temu mnisi założyli  prawosławny  klasztor i tu zgromadzili m.in. bogatą bibliotekę z cennymi drukami i rękopisami (np. Kodeks supraski z XI-XII w.).  więcej informacji…