Projekty


REMEDIUM VI

  REMEDIUM VI – program profilaktyki uniwersalnej wśród młodzieży, jest kontynuacją projektów realizowanych w latach 2010 – 2014. Finansowany z 1 % podatku dochodowego. Tegoroczna edycja zawiera różnorodne działania m.in.  alternatywne formy spędzania czasu wolnego  poprzez organizację AEROBIKU, ZAJĘĆ Z SAMOOBRONY I TAEKWONDO, SPORTOWEGO DNIA SZKOŁY, ZAJĘĆ TERENOWO – EDUKACYJNYCH „SZLAKIEM BOJAR” ,  LEKCJI  MUZEALNEJ W BIAŁOSTOCKIM MUZEUM  WSI W JUROWCACH, na której uczniowie  będą mieli okazję poszerzyć wiedzę z historii.   Istotnym elementem programu będzie promocja edukacji wśród naszych uczniów, której efektem będzie LOT PARALOTNIĄ – dla uczniów, którzy osiągną najlepsze wyniki w nauce i w zachowaniu w gimnazjum i szkole zawodowej.  Kolejnym działaniem w tegorocznej edycji będzie ‘’INTEGRACJA WSPOMAGAJĄCA PROCES WYCHOWAWCZY” poprzez wyjście klasy na zewnątrz z wychowawcą, gdzie uczestnicy będą mieli okazję poznać siebie nawzajem.  Ciekawą propozycją są także WARSZTATY SOCJOTERAPEUTYCZNE, które prowadzi Pani Pedagog Justyna Wiktoruk, zajęcia skoncetrowane są na zainspirowaniu beneficjentów do zmiany sposobu postrzegania siebie, innych i świata. Warsztaty mają charakter terapeutyczny, ale także edukacyjny i rozwojowy, zawierają elementy kształcenia osobowości, charakteru, postaw społecznych, empatii.
Na zakończenie wszystkich przedsięwzięć zorganizujemy dla beneficjentów SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE na którym zostaną przedstawione w formie prezentacji multimedialnej wszystkie zrealizowane działania.  Ponadto zaplanowane przez nas w ramach programu przedsięwzięcia  uwzględniają także bardzo ważną w profilaktyce rolę, zarówno rodziców jak i kadry pedagogicznej, dlatego, w tym gronie przeprowadzimy szkolenie nt. „Symptomy dziecka eksperymentującego’’
Informacje o realizowanych przedsięwzięciach będziemy zamieszczać sukcesywnie na naszej  stronie.


  REMEDIUM V – program profilaktyki uniwersalnej wśród młodzieży, jest kontynuacją projektów realizowanych w latach 2010 – 2013. Tegoroczna edycja zawiera różnorodne działania m.in.  alternatywne formy spędzania czasu wolnego  poprzez organizację SPORTOWEGO DNIA SZKOŁY,  wycieczki do MUZEUM WSI W JUROWCACH, na której uczniowie  będą mieli okazję poszerzyć wiedzę z histori, poznać kulturę i tradycję regionu.  Istotnym elementem programu będzie promocja edukacji wśród naszych uczniów, której efektem będzie LOT SZYBOWCEM – dla ucznia, który osiągnie najlepsze wyniki w nauce i w zachowaniu w gimnazjum i szkole zawodowej.  Kolejnym działaniem w tegorocznej edycji będzie ‘’INTEGRACJA NOWO PRZYJĘTYCH UCZNIÓW’’ poprzez zabawę taktyczną jaką jest gra PAINTBALL, gdzie uczestnicy będą mieli okazję poznać siebie nawzajem.  Ciekawą propozycją są także WARSZTATY SOCJOTERAPEUTYCZNE, które prowadzi Pani Pedagog Justyna Wiktoruk, zajęcia skoncetrowane są na zainspirowaniu beneficjentów do zmiany sposobu postrzegania siebie, innych i świata. Warsztaty mają charakter terapeutyczny, ale także edukacyjny i rozwojowy, zawierają elementy kształcenia osobowości, charakteru, postaw społecznych, empatii. Uzyskane w procesie socjoterapii efekty będą utrwalone poprzez profesjonalnie przeprowadzone 2 – dniowe ZAJĘCIA SURWIWALOWE, które pokażą uczestnikom jak radzić sobie w trudnych warunkach i jak istotna jest wiara we własne siły oraz współpraca w grupie.  Na zakończenie wszystkich przedsięwzięć zogranizujemy dla beneficjnetów KULIG, na którym będą podsumowane wyniki naszej pracy.  Ponadto zaplanowane przez nas w ramach programu działania  uwzględniają także bardzo ważną w profilaktyce rolę, zarówno rodziców jak i kadry pedagogicznej, dlatego, w tym gronie przeprowadzimy szkolenie nt. „Jak mówić do dziecka żeby nas słuchało’’. Informacje o realizowanych przedsięwzięciach będziemy zamieszczać sukcesywnie na naszej  stronie:


REMEDIUM IV

signum      Zajęcia rekreacyjne z elementami sztuki walki taekwondo to jedna z wielu propozycji spędzania czasu wolnego, z której mogą korzystać uczniowie Zespołu Szkół LOGIZ . Zajęcia do końca 2013 roku prowadzić będzie wielokrotna mistrzyni i wicemistrzyni  juniorów w taekwondo, sędzia kategorii „D” w taekwondo. W ramach tegorocznej edycji projektu REMEDIUM IV – programu profilaktyki uniwersalnej wśród młodzieży, który  realizujemy/ od marca do grudnia 2013 r./ ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego,  na beneficjentów projektu czekają różne atrakcje m.in.: rajd pieszy, zajęcia terenowo-edukacyjne „ Śladami dziedzictwa żydowskiego w Białymstoku”, kręgle , paintball .   Istotnym elementem tegorocznej edycji , oprócz promocji zdrowego stylu życia będzie także promocja edukacji – ponieważ  chcemy pokazać, że nasi uczniowie mogą zdrowo rywalizować także w nauce. Nagrodą za  rywalizację w tej dziedzinie  będzie lot paralotnią – za wzorowe zachowanie i najwyższą średnią ocen na koniec roku szkolnego –  to wyjątkowa atrakcja, ponieważ będzie to  lot z mistrzem świata w locie na paralotni. Ciekawą propozycją są także warsztaty, które spektakularnie prowadzi pani pedagog/socjoterapeuta . Na  zajęciach,  chcemy zainspirować beneficjentów do pracy nad sobą między innymi po to, aby jak najlepiej przygotować grupę  na zajęcia survivalowe,   gdzie uczestnicy  poznają konstruktywne metody zastępowania agresji , nauczą się jak radzić z emocjami, jak przezwyciężać własne słabości  itp.  Ciekawe jest także miejsce survivalu – Serpelice ,to tereny nadbużańskie w odległości 120 km od Białegostoku,   wyjątkowo urocze i atrakcyjne, doskonałe na spędzanie czasu wolnego.
Ponadto zaplanowane przez nas w ramach programu działania  uwzględniają także bardzo ważną w profilaktyce rolę, zarówno rodziców jak i kadry pedagogicznej. Dlatego, w tym gronie przeprowadzimy szkolenie   nt.” Sygnały i symptomy dziecka eksperymentującego ze środkami  psychoaktywnymi. Formy pomocy”.
Informacje o realizowanych przedsięwzięciach będziemy zamieszczać na naszej  stronie:


REMEDIUM III – program profilaktyki uniwersalnej wśród młodzieży

1procent  Projekt wdrażany od 29 marca do 31 grudnia 2012 r. jest kontynuacją zrealizowanych w 2010 i 2011 roku projektów REMEDIUM i REMEDIUM II.
Dzisiaj, nikogo już nie trzeba przekonywać, że warto go w naszej szkole kontynuować, bo właśnie ten projekt stał się niekonwencjonalnym, sprawdzonym w praktyce narzędziem profilaktyki zachowań ryzykownych wśród młodzieży, ponadto, co należy podkreślić wzbudził ogromne zainteresowanie wśród uczniów.
Z uwagi na fakt, iż w 2012 roku nie został ogłoszony konkurs na realizację zadania z zakresu profilaktyki uniwersalnej, Rada Oddziału Stowarzyszenia OHP T/O w Białymstoku, podjęła uchwałę w sprawie współfinansowania projektu ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Zespołem Szkół LOGIZ w Białymstoku. Beneficjentami projektu są uczniowie naszej szkoły. W projekcie ” REMEDIUM III” zaplanowano do realizacji między innymi zajęcia socjoterapeutyczne rozwijające umiejętności społeczne, zajęcia plastyczne, Sportowy Dzień Szkoły, alternatywne, niekonwencjonalne formy spędzania czasu wolnego. To właśnie dzięki otrzymanym od Państwa środkom z 1% podatku dochodowego, nasi uczniowie mogą spełniać swoje marzenia np: latać szybowcem, skakać ze spadochronem. Szczegółowe informacje znajdują się
remed remed2


SIGNUM

signum” SIGNUM ” program profilaktyki selektywnej i wskazującej. Realizowany od 2 kwietnia do 31 grudnia 2012 roku – przez Stowarzyszenie OHP Terenowy Oddział w Białymstoku w partnerstwie z Zespołem Szkół LOGIZ. ” Profilaktyka – to działanie stwarzające człowiekowi okazje aktywnego gromadzenia różnych doświadczeń, które powodują wzrost jego radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych ” Właśnie ta, określona przez G. Edwardsa definicja profilaktyki, stała się punktem odniesienia przy konstruowaniu projektu ” SIGNUM” – programu profilaktyki selektywnej i wskazującej. Dlatego też w programie szczególny nacisk położyliśmy na trening umiejętności społecznych, którego zadaniem będzie nauczenie beneficjentów umiejętności społecznych/interpersonalnych, komunikacyjnych/,które pozwolą im skutecznej radzić sobie w różnych, trudnych sytuacjach życiowych . Udział w projekcie jest bezpłatny.rops Koordynatorem projektu jest Pani Agnieszka Guzik.
Projekt ” SIGNUM” jest współfinansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Informacje o przedsięwzięciach realizowanych w ramach projektu znajdziecie Państwo na stronie:


SIŁOWNIA EDUKACYJNA

silownia” SIŁOWNIA EDUKACYJNA” – program wyrównywania szans młodzieży w dostępie do edukacji i kultury. Realizowany był od marca do grudnia 2011roku przez Stowarzyszenie OHP Terenowy Oddział w Białymstoku w partnerstwie z Zespołem Szkół LOGIZ. Projekt „SIŁOWANIA EDUKACYJNA” został dofinansowany przez Zarząd Województwa Podlaskiego. Dzięki temu projektowi, zaprosimy uczniów naszej szkoły do „SIŁOWNI EDUKACYJNEJ”, gdzie pod kompetentnym i profesjonalnym okiem, mogli ćwiczyć umysł i pobudzać szare komórki, a przy okazji czerpać z tego radość i satysfakcję. W ramach projektu zostały zorganizowane warsztaty wyrównawcze z przedmiotów humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych, językowych oraz warsztaty dotyczące bloku informatycznego. Program warsztatów zawierał alternatywne, ropsniekonwencjonalne formy i metody pracy z uczniem, które pomogły zachęcić, zaciekawić, rozbudzić zainteresowania, odkryć także mocne strony, które pozwolą uczniom sięgać po dalsze sukcesy Dla najbardziej aktywnych uczestników projektu przewidziane były atrakcyjne nagrody m.in.: lot szybowcem, wyjście do teatru. Udział w projekcie był bezpłatny.


„REMEDIUM II”

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie OHP Terenowy Oddział w Białymstoku w partnerstwie z Zespołem Szkół LOGIZ . Na podstawie umowy Nr ROPS.I.UZ/12/2011 z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku.

„REMEDIUM II”- program profilaktyki uniwersalnej wśród młodzieży , jest kontynuacją realizowanego przez nas w 2010 r. projektu „REMEDIUM”. Ponieważ zainteresowanie młodzieży przerosło nasze oczekiwania, utwierdziło nas to w przekonaniu, że tak innowacyjne podejście do profilaktyki zachowań ryzykownych jest strzałem w dziesiątkę. Zaplanowane w tym roku do realizacji przedsięwzięcia, zostały wybrane po konsultacji z młodzieżą. Projekt „REMEDIU II” – to oferta, która ich naprawdę „kręci”, daje szansę na spędzanie czasu wolnego w ciekawy, niekonwencjonalny sposób miedzy innymi: skoki spadochronowe w tandemie,lot szybowcem, paintball, siłownia , mecz Jagiellonii, survival, gokarty.

Ponadto , program zawiera także bardzo istotne elementy treningu umiejętności interpersonalnych takie jak: sposób słownego i bezsłownego kontaktu z rówieśnikami, rodzicami ( mimika, postawa ciała ,gestykulacja ,kontakt wzrokowy), umiejętność trafnej interpretacji zachowań innych osób i pokonywania trudności w kontaktach interpersonalnych. Uzyskane w procesie treningu efekty, zostaną utrwalone na zajęciach survivalowych, na których młodzież nauczy sie współpracy w grupie, odpowiedzialność za innych , pokonywania swoich słabości , wytrwałości, radzenia ze stresem. Informacje o przedsięwzięciach realizowanych w ramach projektu znajdziecie Państwo  na  stronie


„REMEDIUM – PROGRAM PROFILAKTYKI UNIWERSALNEJ WŚRÓD MŁODZIEŻY”

  Program realizowany przez Stowarzyszenie OHP wspólnie z Zespołem Szkół Stowarzyszenia OHP w Białymstoku. Na podstawie umowy Nr ROPS.I.UZ/3/10 z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku.

W trakcie realizacji projektu pokażemy naszej młodzieży, jak ciekawe może być życie z pasją i gdzie można szukać prawdziwych, zdrowych emocji. Pokażemy różne źródła, z których można czerpać zdrowie, adrenalinę i satysfakcję. Poprzez niekonwencjonalne formy spędzania czasu wolnego nasi uczniowie będą mogli odkryć dotąd nieznany nowy świat, świat w którym nie ma miejsca na używki np.: skoki spadochronowe w tandemie, lot widokowy balonem, lot paralotnią, jazda konna, paintball, siłownia, joga. Udział młodzieży w takich przedsięwzięciach będzie doskonałą promocją zdrowia a przy okazji, pomoże im uwierzyć w swoje możliwości, uwierzyć w siebie.

W projekcie zakładamy między innymi realizację warsztatów:

  • socjoterapeutycznych,
  • grafiki komputerowej,
  • wizażu.

W ramach projektu zostaną zorganizowane profesjonalne warsztaty dla nauczycieli i rodziców. Koordynatorem projektu jest Pani Agnieszka Łużak. Informacje przedsięwzięciach realizowanych w ramach programu znajdą Państwo na tej stronie:


Technologie informacyjne w edukacji.

  Tablica interaktywna w dydaktyce – to temat szkolenia, które trwać będzie od 15 listopada do 14 grudnia 2010r. Bierze w nim udział kadra pedagogiczna naszej szkoły. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu nr POKL.08.01.01-20-086/08 pt. „Podniesienie umiejętności osób pracujących – likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, na podstawie umowy z dnia 28.11.2008 r. zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku a Samorządem Województwa Podlaskiego. Szkolenie prowadzi Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o. o. oraz Europejski Instytut Edukacji Informatycznej.


Świetlica Socjoterapeutyczna „Eureka”

Świetlica została zorganizowana przez Stowarzyszenie OHP w Białymstoku w ramach programu: „Świetlica, Praca, Staż – socjoterapia w środowisku gminnym”. Adresatami projektu jest młodzież w wieku 15-18 lat.

Celem działalności „Eureki” jest między innymi:
– nauka konstruktywnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych
– zwiększenie zaufania do samego siebie i poczucia własnej wartości
– rozwijanie kompetencji komunikacyjnej
– umiejętność pracy w grupie
– budzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej.

Zakup wyposażenia do świetlicy został dofinansowany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Partnerzy projektu:
– Zespół Szkół Stowarzyszenia OHP
– Podlaski Centrum Wolontariatu