Organ prowadzący


Organem prowadzącym Zespół Szkół LOGIZ w Białymstoku od 2003 roku jest Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy.

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego, jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym Nr KRS 0000101273.

Na rzecz naszego Stowarzyszenia można przekazać 1% podatku dochodowego / przy rozliczeniu rocznym PIT-28, PIT-36,PIT-36L, PIT-3, PIT-37,PIT-38, PIT-39, PIT-40A ,PIT- 11A/ lub dokonać wpłaty darowizny na nasze konto. Numer rachunku bankowego: 58102013320000170200267013 PKO BP S.A. O/Regionalny w Białymstoku.