O szkole


 Zespół szkół oferuje kształcenie na trzech poziomach edukacji:

Gimnazjum,

Gimnazjum dla dorosłych

Szkoła Branżowa I Stopnia Nr 10

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące

       Jesteśmy szkołą publiczną i kształcenie w naszej szkole jest całkowicie bezpłatne.
W klasie trzeciej gimnazjum oferujemy przyuczenie do zawodu, gdzie Państwa wychowanek zdobędzie pierwsze uprawnienia do wykonywania zawodu. A to dopiero początek. Kontynuacja nauki w naszej szkole pozwoli na zdobycie zawodów najbardziej poszukiwanych w regionie, t/j:

– mechanik pojazdów samochodowych,
– monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
– kucharz
– oraz sprzedawca.

      Po ukończeniu gimnazjum dajemy możliwość dla osób pełnoletnich kontynuowania nauki w  zaocznym liceum ogólnokształcącym. Uzupełnieniem procesu dydaktyczno-wychowawczego są liczne zajęcia  pozalekcyjne przedmiotowe, koła zainteresowań oraz sportowe.