Kontakt


Zespół Szkół LOGIZ w Białymstoku
15-688 Białystok,
ul. Przędzalniana 8

Telefon: sekretariat – 85 6541630
pokój nauczycielski – 85 6540627

www.logiz.edu.pl
mail: logiz@wp.pl