Konferencja


 

Przewodniczący Stowarzyszenia – Zofia Polikarp, dyrektor szkoły – Maryna Gierasimczuk oraz pedagog szkolny – Justyna Wiktoruk wraz z prelegentami pragną zaprosić na konferencję, która odbędzie się 13 kwietnia 2018 roku. Poniżej przedstawiamy plan oraz wszelkie informacje dotyczące konferencji

 

KONFERENCJA

DIAGNOZA – ROZPOZNANIE – I CO DALEJ?

Data konferencji: 2018-04-13 godzina rozpoczęcia 10.00

Miejsce: Zespół Szkół LOGIZ w Białymstoku przy ulicy Przędzalnianej 8.

Konferencja adresowana jest do pedagogów, nauczycieli i wychowawców oraz innych zainteresowanych specjalistów. Należy potwierdzić uczestnictwo w konferencji do dnia 10.04.2018 r. wysyłając e-mail: konferencja.logiz@wp.pl lub telefonicznie: 85 654 16 30. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W programie konferencji:

9.30 – 10.00 – REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

10.00 – 10.10  – OTWARCIE KONFERENCJI – Dyrektor Zespołu Szkół LOGIZ w Białymstoku

10.10 – 10.50 – SYMPTOMY A ROZPOZNANIE ZABURZEŃ EMOCJONALNYCH  U DZIECI I MŁODZIEŻY (prowadzący psycholog pedagog terapeuta mgr Justyna Wiktoruk, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ALLEGRO w Białymstoku, Zespół Szkół LOGIZ w Białymstoku)

10.50 – 12.00 – JAKI JESTEM CZYLI O DIAGNOZIE CECH OSOBOWOŚCI – warsztat (prowadzący   pedagog, kryminolog dr Karol Konaszewski, pracownik naukowy  Uniwersytetu w Białymstoku, Wydziału Pedagogiki i Psychologii)

12.00 – 12.30 – PRZERWA KAWOWA

 12.30 – 13.10 – DIAGNOZA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH A FORMY POMOCY (DOBRE PRAKTYKI) (pedagog, socjoterapeutka, terapeuta rodzinny, specjalista terapii uzależnień, Dyrektor ETAP-U Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych w Białymstoku)

 13.10 – 13.40 – PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE W KONTEKŚCIE TRUDNOŚCI SZKOLNYCH (prowadzący specjalista ds. przygotowania zawodowego mgr Agnieszka Guzik, Zespół  Szkół LOGIZ w Białymstoku)

13.40 – 13.50 – PANEL DYSKUSYJNY

 13.50 – 14.00 – ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Uczestnicy konferencji otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o uczestnictwie w konferencji, potwierdzone przez organizatorów.

 

Zapraszają: Zespół  Szkół LOGIZ w Białymstoku, Poradnia Allegro,  Uniwersytet w Białymstoku oraz ETAP –  Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych w Białymstoku.