KONFERENCJA: DIAGNOZA – ROZPOZNANIE – I CO DALEJ?


Dnia 13.04.2018r. w Zespole Szkół LOGIZ w Białymstoku odbyła się konferencja „ Diagnoza – rozpoznanie i co dalej?”

Inspirację do podjęcia takiego tematu stanowiły nowe przepisy prawne regulujące zakres pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach) oraz priorytety państwa w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (Narodowy Program Zdrowia).

Prowadzący konferencję: Dr Karol Konaszewski, pracownik naukowy Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla młodzieży i dorosłych ETAP, psycholog Justyna Wiktoruk, pracownik Niepublicznej PPP Allegro oraz Zespołu Szkół LOGIZ wraz z uczestnikami: pedagogami, psychologami, kuratorami sądowymi, asystentami rodzin z MOPR poszukiwali odpowiedzi na pytanie, jak diagnozować i za pomocą jakich narzędzi rozpoznawać problemy uczniów na terenie szkoły. Na nasuwające się pytanie i co dalej, propozycje możliwości wyboru ścieżki uzawodowionej w szkole podstawowej przedstawił specjalista ds. przygotowania zawodowego Agnieszka Guzik, pracownik Zespołu Szkół LOGIZ.

Wszystkim uczestnikom konferencji dziękujemy!


Plan konferencji:  tutaj