Kadra pedagogiczna


Kadra pedagogicznakadra

DYREKTOR SZKOŁY
Maryna Gierasimczuk

JĘZYK POLSKI
Justyna Kendyś – wychowawca klasy II ZSZ
Katarzyna Bałdyga
Anna Bajguz
Magda Litwińczuk

MATEMATYKA
Katarzyna Korzecka
Paulina Tenderenda – wychowawca klasy I Gimnazjum

FIZYKA
Beata Surmacz

HISTORIA, WOS
Urszula Stankiewicz
Piotr Sawicki
Arnold Rogalewski

BIOLOGIA
Magdalena Grzybowska

GEOGRAFIA
Grzegorz Tyszka wz. Sylwia Bielińska

CHEMIA
Irena Charytoniuk

INFORMATYKA, ZAJĘCIA TECHNICZNE
Mariola Łupińska

JĘZYK ANGIELSKI
Katarzyna Maliszewska – wychowawca klasy III A Gimnazjum
Ewa Lul

JĘZYK ROSYJSKI
Katarzyna Ozimko – wychowawca kasy II Gimnazjum

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE, EDB
Agnieszka Guzik – wychowawca klasy III B Gimnazjum

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE / PLASTYKA , MUZYKA/
Janusz Rusaczyk

W-F
Marta Miklaszewska – wychowawca klasy I ZSZ
Michał Klimowicz
Emilia Izabela Lewkowicz

PRZEDMIOTY ZAWODOWE
Irena Charytoniuk
Sylwia Grabowska – wychowawca klasy III ZSZ sprzedawca
Elżbieta Holcman
Kamil Radzajewski – przedmioty zawodowe monter
Szymon Łupiński – przedmioty zawodowe mechanik

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Elżbieta Holcman

PEDAGOG
Justyna Wiktoruk