Gimnazjum


Nasze Gimnazjum w Zespole Szkół LOGIZ  ma wieloletnie doświadczenie, liczne sukcesy i nieliczne porażki  w pracy z młodzieżą z trudnościami w nauce i problemami  wychowawczymi.

Zatrudniamy kadrę, która posiada  dodatkowe kwalifikacje i umiejętności  m.in.: mediacji rodzinnych, socjoterapii, treningu umiejętności społecznych.

Mocną stroną  zespołu pedagogicznego  jest konsekwencja,  oraz to, że doceniamy  najdrobniejsze sukcesy szkolne naszych uczniów, a one, przywracają im wiarę we własne możliwości.

Wyposażamy młodzież  w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą naukę. Oferujemy pomoc w  wyrównywaniu braków szkolnych. Realizujemy ciekawe projekty  edukacyjno – wychowawcze.

Jesteśmy szkołą bezpieczną, przyjazną, wyrozumiałą, z indywidualnym podejściem do ucznia.

 Nasze gimnazjum wyróżnia oddział przysposabiający do pracy w zawodzie.  Gimnazjum z zawodem doskonale nadaje się dla młodzieży z problemami. W ostatnim roku edukacji możliwe jest kształcenie w wybranym zawodzie, które stanowi przygotowanie do kontynuacji nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Nauka w takim oddziale daje pierwsze doświadczenie pracy  u pracodawcy oraz ułatwia decyzję wyboru przyszłego zawodu.

Naukę w naszym gimnazjum /po pozytywnie zaliczonej rozmowie kwalifikacyjnej/  można rozpocząć zarówno od 1 września jak i w ciągu roku szkolnego w klasie I, II lub III.