Gimnazjum dla Dorosłych


Nasze gimnazjum dla dorosłych to oferta dla tych co do szkoły mieli „ pod górkę „  lub tych, którzy będąc w wieku szkolnym, mieli na głowie tysiące innych zajęć ważniejszych niż szkoła

Teraz, kiedy już jesteś dorosły, wiesz jak bardzo jest potrzebne w życiu świadectwo ukończenia gimnazjum.

Dlatego skontaktuj się z Zespołem Szkół LOGIZ tel. 85/654-16-30, bo od 1 września 2016 chcemy uruchomić klasę II i III gimnazjum dla dorosłych. Nauka w naszej szkole jest bezpłatna. Zajęcia odbywają się w formie sobotnio/niedzielnych zjazdów dwa razy w miesiącu.