Darowizny


W 2014 r – darowizny od osób prywatnych :

otrzymaliśmy w kwocie  878 zł – środki te, planujemy wykorzystać w 2015 r –    na dofinansowanie zakupu wyposażenia  pracowni zawodowej w Zespole Szkól LOGIZ


 

2013:

darowizny w kwocie 978 zł ,   wydatkowaliśmy  401zł na : dofinansowanie zakupu worka treningowego/ na zajęcia pozalekcyjne/ – 138 zł,dofinansowanie zakupu biletów PKS  dla beneficjentów projektu SIGNUM – programu profilaktyki selektywnej i wskazującej -112 zł, dofinansowanie projektu REMEDIUM III w tym: zakupu biletów do kina  92 zł, wynajęcie toru na kręgielni -59zł.