1%


W 2015 roku z 1% podatku dochodowego otrzymaliśmy – 3.851,70 zł.
Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Jednocześnie uprzejmie informujemy Państwa, że w 2015 roku wydatkowaliśmy 4.237,52 zł na ważne cele statutowe stowarzyszenia tj.:
• wspieranie systemu wychowawczego i edukacyjnego – środki przeznaczyliśmy na:

– dofinansowanie VII Profilaktyczno – Integracyjnego Mityngu w Pływaniu – 179,70 zł
– dofinansowanie projektu REMEDIUM VI – programu profilaktyki uniwersalnej wśród uczniów Zespołu Szkół LOGIZ – 1.260,83 zł w tym:
– lot paralotnią dla najlepszych uczniów w szkole za wzorowe zachowanie i najwyższą średnią ocen – 500 zł
– dofinansowanie zajęć integracyjnych wspomagających proces wychowawczy – 462 zł
– dofinansowanie zakończenia zajęć grup socjoterapeutycznych / kręgle, LOGIC ROOM/- 132,80zł – bilety do Muzeum Wsi w Jurowcach, realizacja zajęć „Świat lektur w muzealnej przestrzeni” 36,03 zł
– szkolenie dla rodziców i nauczycieli nt: „ Symptomy dziecka eksperymentującego ze środkami odurzającymi” 130 zł

• współudział w tworzeniu systemu i warunków kształcenia ogólnego i zawodowego młodzieży – środki przeznaczyliśmy na dofinansowanie wyposażenia nowej pracowni zawodowej w Zespole Szkół LOGIZ na kwotę 2.796,99 zł w tym: zakup 10 komputerów, zakup i montaż projektora w pracowni
……………………………………………………
Ponadto w 2015 roku stowarzyszenie otrzymało 4.050 zł darowizn. Środki te w całości przeznaczyliśmy na dofinansowanie wyposażenia nowej pracowni zawodowej ( komputery, monitory, klawiatury) w Zespole Szkól LOGIZ.
W imieniu całej społeczności szkolnej
Darczyńcom serdecznie dziękujemy.


W 2014 roku  z  1% podatku dochodowego otrzymaliśmy –  3.846,60 zł    wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy i uprzejmie  informujemy  Państwa, że  wydatkowaliśmy  ogółem  2.104,26 zł na:
– dofinansowanie projektu REMEDIUM V  programu profilaktyki uniwersalnej wśród uczniów     Zespołu Szkół  LOGIZ  – 1.101 zł w tym:
–  2- dniowy  survival dla  beneficjentów projektu oraz ubezpieczenie uczestników – 521 zł
–  organizację integracyjnej gry w paintball – 400 zł
– szkolenie dla rodziców i nauczycieli  nt: „ Jak mówić do dziecka żeby nas słuchało „  180 zł

Ponadto:
– dofinansowanie VI Profilaktyczno – Integracyjnego Mityngu w Pływaniu  – 180,02 zł
– zakup materiałów papierniczych – 100 zł
– wykonano rollup informujący o przedsięwzięciach realizowanych z 1% podatku oraz dofinansowano gadżety promujące 1%  / długopisy i breloki/ – 723,24 zł


 

W 2013 roku:
otrzymaliśmy   2764,30 zł – z 1% podatku dochodowego
wydatkowaliśmy  1747,74 zł na:
dofinansowanie projektu „ Tacy sami” – 150 zł warsztaty edukacyjne w Centrum im.  Ludwika  Zamenhofa  nt. Religie Podlasia
dofinansowanie projektu REMEDIUM IV -1478 zł w tym:

  • nagroda dla najlepszego ucznia  Zespołu Szkól LOGIZ w roku szkolnym 2012/13
  • LOT PARALOTNIĄ – 250 zł
  • Paintball-  360 zł zajęcia integracyjne  dla uczniów  klasy  I Gimnazjum
  • 738 zł survival / 2- dniowy/dla  beneficjentów projektu
  • szkolenie dla rodziców i nauczycieli nt: „Sygnały i symptomy dziecka eksperymentującego. Formy pomocy” 130 zł

W 2012 roku  otrzymaliśmy :
z 1%  podatku dochodowego    1.436,10zł.  Wydatkowaliśmy    756,92 zł na:

– dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu REMEDIUM III – programu profilaktyki uniwersalnej , którego beneficjentami byli uczniowie Zespołu Szkół LOGIZ w tym:

-zakup odtwarzaczy MP3  -147,35 zł nagrody dla uczestników zajęć socjoterapeutycznych, 49,47 zł nagrody dla uczestników zajęć  artystycznych, 458,10 zł sfinansowanie wycieczki do Centrum Nauki Kopernik Warszawie, dofinansowanie zakupu worka treningowego/ na zajęcia pozalekcyjne/-102zł