PLAN ZAJĘĆ

GIMNAZJUM, SZKOŁA PODSTAWOWA I SZKOŁA BRANŻOWA

plan zajęć obowiązujący od 10.09.2018: kliknij tutaj


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Zmiany w planie:

18.11.2018 semestr I  ZAMIAST zajęć z  informatyki – geografia

01.12.2018 semestr I  ZAMIAST zajęć z geografii – informatyka


REKRUTACJA 2018/2019

TRWA NABÓR DO


SZKOŁA PODSTAWOWA

DO KLASY :VI, VII, VIII

 

ISTNIEJE RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚĆ PRZYJĘCIA DO 

GIMNAZJUM

KLASA III

Szczegóły i terminarz: kliknij

Pobierz wniosek: kliknij


 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 10 W BIAŁYMSTOKU

 

DO KLASY PIERWSZEJ BRANŻOWEJ SZKOŁY  NR 10 

 

 KSZTAŁCIMY W ZAWODACH: 

*MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH /W TYM POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH „TIR”/

*MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH / „HYDRAULIK”/

*KUCHARZ

*SPRZEDAWCA

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE  TYLKO W ZAKŁADACH PRACY :

-NA STATUSIE UCZNIA (możliwość nauki osób pełnoletnich)

PRACOWNIKA MŁODOCIANEGO

PO UKOŃCZENIU SZKOŁY MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA U PRACODAWCY

Szczegóły i terminarz: kliknij

Pobierz wniosek: kliknij


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
DLA DOROSŁYCH ( zaoczne)

 

Na semestr pierwszy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

/FORMA ZAOCZNA/ 

 

ISTNIEJE RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚĆ PRZYJĘCIA NA SEMESTRY :

  TRZECI , CZWARTY, PIĄTY

UWAGA!!!!

ABSOLWENCI SZKOŁY ZAWODOWEJ SĄ PRZYJMOWANI NA SEMESTR TRZECI

Szczegóły i terminarz: kliknij

Pobierz wniosek: kliknij